Naturreservat Jonstorp-Vegeåns mynning

Beslut om att bilda naturreservat för Jonstorp-Vegeåns mynning i Helsingborgs och Höganäs kommuner togs den 21 augusti 2014. Förslag till beslut och skötselplan finns på länsstyrelsens webbplats.

Reservatsbeslutet har blivit överklagat och har inte vunnit laga kraft. Ordningsföreskrifterna för naturreservat Jonstorp – Vegeåns mynning gäller trots överklagandet. Efter att reservatet har vunnit laga kraft kommer naturreservat Vegeåns utlopp att sluta gälla, se längre ner i listan.

Dokument

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?