Naturreservat Knähaken

Knähaken är sedan länge känt för sin ovanligt artrika bottenfauna och ligger på omkring 30 meters djup utanför helsingborgskusten. I området finns till exempel stora samlingar med hästmusslor och olika tagghudingar som sjöborrar och sjöstjärnor. Helsingborgs stad bildade det marina naturreservatet för att skydda och bevara den artrika miljön.

Varför ett naturreservat?

Syftet med reservatet är att

  • skydda och bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer mot olovligt fiske, exploatering och omfattande provtagning.

Det här gäller i Knähaken naturreservat

I det marina reservatet Knähaken är det tillåtet att fiska med spö och garn, men du får inte förtöja, ankra eller plocka, gräva och samla in djur och växter.

Här kan du läsa en broschyr om Knähakens naturreservat(pdf 3,47 MB).

Dokument

Antaget av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade att fastställa naturreservatet 7 februari 2001.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?