Naturreservat Kulla Gunnarstorp

Naturreservatet Kulla Gunnarstorp ligger mellan Hittarp och Domsten. Här finns ett värdefullt strandavsnitt som är oexploaterat och blottad sandstensgrund.  Ovanför stranden höjer sig en skogklädd landborg. Här finns en borg från 1500-talet och ett gravfält med många gravhögar från bronsåldern. Länsstyrelsen bildade naturreservatet bland annat för skydda de kulturhistoriska och naturvetenskapliga värdena.

Upplev Kulla Gunnarstorp

Under Uppleva och göra finns mer information för dig som vill besöka Kulla Gunnarstorp.

Varför ett naturreservat?

Syftet med naturreservatet är att

  • bevara kulturhistoriska och naturvetenskapliga värden, främst ur ett geologiskt perspektiv
  • tillgodose behoven av områden för friluftslivet.

Dokument

Antaget av länsstyrelsen

Länsstyrelsen beslutade att fastställa naturreservatet 14 september 1982.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?