Naturreservat Örby ängar

Örby ängar är en mosaik av slåtterängar och betesmarker, sumpskogar och dammar. Detta är Helsingborgs mest artrika område med över 400 växter, 300 svampar och många fågel- och insektsarter.  Kommunfullmäktige bildade naturreservatet bland annat för att bevara och utveckla ett tätortsnära natur- och rekreationsområde med ett mosaik av värdefulla livsmiljöer för höga natur- och kulturmiljövärden.

Upplev Örby ängar

Under Uppleva och göra finns mer information för dig som vill besöka Örby ängar.

Varför ett naturreservat?

Syftet med reservatet är att

  • bevara och utveckla ett tätortsnära natur- och rekreationsområde med höga natur- och kulturmiljövärden
  • uppnå lokala och nationella miljömål, främst ett rikt växt och djurliv, ett rikt odlingslandskap, hav i balans och levande kust och skärgård samt myllrande våtmarker.

Dokument

Antaget av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade att fastställa naturreservatet 24 november 2010.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — En väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor.

Öppettider

  • Måndag-onsdag 08:00-17:00
  • Torsdag 08:00-18:00
  • Fredag 08:00-17:00
Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare

Starta chatt chevron_right

Mejla

Få svar inom 24 timmar kontaktcenter@helsingborg.se

Skicka mejl chevron_right

Besök

På grund av covid-19 har vår lokal på Stortorget 17 stängt för besök

Visa karta chevron_right

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00

Ring chevron_right