Naturreservat Småryd

Småryds naturreservat är ett skogsområde nordost om Mariastaden och väg 111. Helsingborgs stad bildade naturreservatet bland annat för att bevara värdefulla naturvärden och att göra området tillgängligt för rekreation och friluftsliv.

Upplev Småryd

Under Uppleva och göra finns mer information för dig som vill besöka Småryds naturreservat.

Varför ett naturreservat?

Syftet med reservatet är att

  • bidra till att uppnå lokala och nationella miljömål, främst ”levande skogar”, ”ett rikt odlingslandskap” samt ”ett rikt växt- och djurliv”
  • bevara de värdefulla livsmiljöerna av hedartad bok- och ekskog, örtrik bokskog, örtrik ask-lindskog samt buskrik slåtteräng
  • gynna förekomsten av död ved och gamla grova träd
  • sällsynta arter som aklejruta, smörbollar, gullpudra, gulsippa och nästrot ska ha gynnsamt tillstånd inom området.
  • göra området tillgängligt för rekreation och friluftsliv utan att skada naturvärdena.

Dokument

Antaget av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade att fastställa naturreservatet 26 oktober 2015.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — En väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor.

Öppettider

  • Måndag-onsdag 08:00-17:00
  • Torsdag 08:00-18:00
  • Fredag 08:00-17:00
Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare

Starta chatt chevron_right

Mejla

Få svar inom 24 timmar kontaktcenter@helsingborg.se

Skicka mejl chevron_right

Besök

På grund av covid-19 har vår lokal på Stortorget 17 stängt för besök

Visa karta chevron_right

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00

Ring chevron_right