Naturreservat Svedberga kulle

Svedberga kulle ligger i ett slättområde med öppen helåkersbygd på Kullahalvön, strax öster om Mjöhults samhälle. Kullen är skapad av isälvsavlagringar som på sin topp ligger 62 meter över havet. Länsstyrelsen bildade naturreservatet bland annat för att bevara och utveckla markhistoriska och biologiska värden.

Upplev Svedberga kulle

Under Uppleva och göra finns mer information för dig som vill besöka Svedberga kulle.

Varför ett naturreservat?

Syftet med reservatet är att

  • framhålla områdets geologiska värden
  • bevara och utveckla markhistoriska och biologiska värden
  • vara ett attraktivt ströv- och utsiktsplats för det rörliga friluftslivet.

Dokument

Antaget av länsstyrelsen

Länsstyrelsen beslutade att fastställa naturreservatet 10 november 1992.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?