Naturreservat Väla skog

Väla skog är ett lövskogsområde som ligger cirka fem kilometer nordost om Helsingborgs centrum, mellan Berga industriområde och Väla norra. Länsstyrelsen bildade naturreservatet bland annat för att bevara det omväxlande lövskogsområdet och dess värde för undervisning och friluftsliv.

Upplev Väla skog

Under Uppleva och göra finns mer information för dig som vill besöka Väla skog.

Varför ett naturreservat?

Syftet med reservatet är att

  • skydda och bevara det omväxlande lövskogsområdet och dess fördelning av varierande trädslag, vegetationstyper och faunabiotoper
  • skydda och bevara områdets värde för undervisning och friluftsliv
  • bevara områdets markhistoriska intresse.

Dokument

Antaget av länsstyrelsen

Länsstyrelsen beslutade att fastställa naturreservatet 11 december 1984.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?