Översiktsplan 2021

Helsingborgs stad arbetar med att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan. Mellan 13 januari och 15 mars 2020 var ett förslag till ny översiktsplan på samråd. Samrådet är nu avslutat och vi fortsätter arbetet med att ställa samman alla synpunkter vi fått in. Vi siktar på att genomföra granskning av förslaget under vintern 2020/2021.