Förslag till översiktsplan på väg mot antagande

Översiktsplanen är en ledstjärna för kommunens framtida utveckling av mark och vatten fram till år 2050. ÖP 2021 är en översiktsplan för hela Helsingborg med fokus på landsbygden och tätorterna. Vi har nu avslutat granskningen av förslaget och fortsätter att ställa samman alla synpunkter inför kommunfullmäktiges beslut om antagande under vintern 2021.

I den här översiktsplanen har vi fokus på mark- och vattenanvändningen i områdena utanför centrala staden. Du som bor eller verkar i Helsingborgs tätorter har därför varit särskilt välkommen att läsa och tycka till om förslaget. Här kan du ta del av övriga gällande översiktsplaner för bland annat centralorten.

Under granskningen 3 maj till och med 5 juli 2021 har vi visat och fått synpunkter på förslaget till översiktsplan efter de ändringar som vi har gjort sedan samrådet. I granskningen ingick även en konsekvensbeskrivning, strategisk miljöbedömning och samrådsredogörelse.

Översiktsplanen samt dess kartor, texter och dialogverktyg är främst digitala. På grund av pandemin har även våra träffar med invånare skett genom digitala möten samt på telefon. Granskningen är nu avslutad och du kan inte längre lämna synpunkter på förslaget.

Vad händer framöver?

Under hösten 2021 fortsätter vi arbetet med att färdigställa översiktsplanen inför beslut om antagande i kommunfullmäktige. I samband med antagandet kommer du att kunna ta del av ett så kallat särskilt utlåtande i vilket vi sammanställer och bemöter alla synpunkter som har kommit in under granskningen.

Ta del av granskningsförslaget till ÖP 2021

Ta del av Översiktsplan för Helsingborgs stad
OBS! Den digitala översiktsplanen fungerar bäst med webbläsaren Google Chrome.

Så fungerar den digitala översiktsplanen

Se en film om hur du hittar i översiktsplanen. (OBS! Du kan inte längre lämna synpunkter på förslaget.)

Granskningshandlingen som pdf-dokument

Här kan du ta del av förslaget till översiktsplan som pdf-dokument. OBS! Innehållet motsvarar den digitala översiktsplanen ovan. Du kan inte längre lämna synpunkter på förslaget.

Samrådet

Här finns äldre dokument från samrådet som ägde rum i januari – mars 2020:

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?