Översiktsplan 2021

Dina synpunkter hjälper oss att planera och utveckla Helsingborg. Under våren 2019 ordnade vi träffar på sju orter utanför centrala Helsingborg för att prata med dig som bor, verkar och lever där. Nu har vi sammanställt och resonerat kring alla synpunkter som vi fick då. Resultatet använder vi bland annat i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan, ÖP 2021.