Översiktsplan 2021

Dina synpunkter hjälper oss att planera och utveckla Helsingborg. Under våren 2019 bjöd vi in till träffar i några av orterna utanför centrala Helsingborg för att prata med dig som bor eller verkar där. Resultatet har vi bland annat använt i arbetet med att ta fram ett förslag till ny översiktsplan för Helsingborg, ÖP 2021.