Översiktsplan 2021

Dina synpunkter hjälper oss att planera och utveckla Helsingborg. Under våren 2019 ordnade vi träffar på sju orter utanför centrala Helsingborg för att prata om vad som är viktigt för dig där du bor. Du som bor på andra orter eller inte hade möjlighet att medverka har kunnat lämna dina synpunkter på webben. Resultatet använder vi bland annat i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan, ÖP 2021.