Ansökan

När du ansöker om en lantmäteriförrättning behöver du inte veta exakt vilken förrättningsåtgärd som ska utföras. Det viktigaste är att du beskriver så tydligt du kan vad du vill åstadkomma.

Beroende på vad du vill göra finns det olika blanketter eller e-tjänster som du kan använda.

Så ansöker du om en lantmäteriförrättning

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?