Beslut

I förrättningen fattar vi olika beslut. Dessa redovisar vi i protokollet tillsammans med en redogörelse för ärendet.

Om du ska betala ersättning redovisar vi detta i ett ersättningsbeslut och när mark byter ägare fattar vi ett beslut om tidpunkt för tillträde.

När alla arbetsuppgifter i ärendet är klara avslutar vi förrättningen genom ett avslutningsbeslut. Du får då ett skriftligt meddelande om detta. Om du är missnöjd med något beslut har du rätt att överklaga detta.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?