Fältarbete

Fältarbete innebär att vi markerar fastighetens nya gränser på marken med järnrör eller liknande.

Samtidigt mäts andra detaljer in, som till exempel hus, vägar och staket. Av detta skapar vi sedan en förrättningskarta. Vi kontaktar dig och bestämmer tid för fältarbete om detta behövs.

Både före och efter mätningen arbetar vi på lantmäterikontoret med bland annat tekniska beräkningar och kartframställning.

Känner du till var äldre gränsmarkeringar finns på marken kan du peka ut dessa för att fältarbetet ska gå smidigare.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?