Överklagandetid

Överklagandetiden är fyra veckor från att förrättningen avslutades eller ställdes in ifall den inte gick att genomföra.

Berörda sakägare, stadsbyggnadsnämnd och i vissa fall länsstyrelsen har rätt att överklaga besluten.

Överklagar gör du skriftligen hos Mark- och miljödomstolen, men överklagandeskriften lämnas in till oss på lantmäterimyndigheten. Adressen står på underrättelsen som du får av oss när ärendet är avslutat.

Överklagandetiden kan hoppas över genom att alla berörda sakägare skriver under en godkännandeblankett.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?