Sammanträde

Till ett sammanträde kallas samtliga sakägare för att diskutera frågor eller klargöra vad olika beslut eller åtgärder innebär.

Lantmätaren är helt opartisk och företräder inte det allmänna i form av stat eller kommun. I de flesta ärenden hålls inget formellt sammanträde då sakägarna är överens genom avtal eller överenskommelse.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?