Utredning

Lantmäterimyndigheten utreder om det går att genomföra åtgärden enligt gällande lagar. Åtgärden ska också stämma överens med de planer och bestämmelser som gäller.

Vi kontrollerar om det finns servitut och nyttjanderätter som påverkas och använder vårt förrättningsarkiv för att utreda gamla gränser med mera.

Under förrättningens gång samråder vi med andra myndigheter som berörs av ärendet angående bygglov, utfartsvägar, naturvårdsbestämmelser och så vidare.

Vi bevakar också kreditgivares intressen och behöver ibland ett godkännande från dessa för att genomföra förrättningen.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?