Lägga ihop dina fastigheter

Äger du flera fastigheter kan du lägga ihop dem till en. Denna åtgärd kallas sammanläggning.

Illustration lägga ihop fastigheter (Illustration: David Väcklén)

För att göra en sammanläggning måste fastigheterna ha:

  • Samma ägare
  • Lika lagfartsförhållanden

Undantaget är att fastigheter som tillhör makar var för sig kan sammanläggas om makarna träffar ett skriftligt avtal. Den sammanlagda fastigheten får sedan en ny fastighetsbeteckning.

Är dina fastigheter redan samintecknade kan du även överföra hela din fastighet genom fastighetsreglering.

Vi prövar om det är lämpligt att lägga ihop fastigheterna

I alla ärenden prövar vi lämpligheten för de berörda fastigheterna. Åtgärden ska överensstämma med planer och bestämmelser som gäller för fastigheten.

Fastigheten ska:

  • stämma överens med den detaljplan som gäller för området. Här hittar du gällande detaljplaner via en karta.
  • fungera för sitt ändamål (till exempel bostad, industri).
  • ha lämplig storlek och utformning.
  • ha tillgång till in- och utfartsväg.
  • kunna kopplas in på en vatten- och avloppsanläggning.

Vill du lägga ihop fastigheter för att bygga nytt utanför detaljplanelagt område ska du börja med att  söka förhandsbesked om bygglov.

Så ansöker du om sammanläggning

Sammanläggning är en lantmäteriförrättning. Här får du praktisk information om hur du ansöker om lantmäteriförrättning och vilken typ av blankett eller e-tjänst du ska använda beroende på vad du vill göra:

Så ansöker du om lantmäteriförrättning

Så lång tid tar det

Ett förrättningsärende tar cirka sex månader att utföra.

Så mycket kostar en sammanläggning

En sammanläggning är en lantmäteriförrättning och kostnaden för en sådan beror bland annat på hur omfattande ärendet är. Ärendet blir enklare att handlägga om du som sakägare ser till att alla handlingar som ansökan, kontrakt och avtal är i ordning. När du får bekräftelse på din ansökan kan du oftast välja att betala ett fast pris eller efter arbetad tid.

Se information om priser för lantmäteriförrättningar

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?