Kostnad för installation

Kostnaden för installation av enskilt avlopp varierar beroende på vilket system du väljer och på din tomts förutsättningar. Ett helt nytt system kostar mellan 70 000 och 150 000 kronor. Det är möjligt att få skattereduktion för hushållsnära tjänster (så kallat rotavdrag) när du anlägger ett avlopp på din tomt.

Mer information om vilka tekniker du kan välja bland när du ska anlägga en ny eller förbättra en gammal anläggning finns på avloppsguiden.se.

Om du planerar att inrätta en avloppsanläggning kan du ladda ner blanketten ansökan om avloppsanläggningar (pdf 209 kB).

Kostnader för handläggning

Vi tar ut en avgift för handläggning av avloppsärenden. Hur stor avgiften är beror på hur stor avloppsanläggningen ska vara och om den ska rena toalettvatten eller bara avloppsvatten från bad, disk och tvätt.

För prövning av ansökan om att installera en avloppsanläggning för 1-10 personekvivalenter (1-2 enfamiljshus) med ansluten vattentoalett är handläggningsavgiften 6 060 kronor (2017), Anläggning för 11-24 personekvivalenter är handläggningsavgiften 12 120 kronor (2017). För större anläggningar och för avloppsanläggning utan ansluten vattentoalett tas en timavgift ut för den faktiska tid som handläggningen tar. För samtliga avgifter se miljönämndens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?