Slam och slamtömning

Du som inte är ansluten till kommunalt avlopp utan har trekammar-, köks- eller sluten tank behöver anlita slamsugningsbilen.

När slamsugningsbilen tömmer en trekammarbrunn sugs både slammet och vattnet upp, sedan spolas vattnet tillbaka i brunnen.

Det är viktigt för brunnens funktion att en del av vattnet stannar kvar i brunnen för att behålla rätt bakterieflora, så att nedbrytningsprocessen fungerar på bästa sätt. Slutna tankar töms på hela sitt innehåll. Slammet töms sedan på Öresundsverket där det behandlas i avloppsreningsverket.

Du beställer slamtömning hos NSR:s kundservicekundservice@nsr.se eller telefon 040- 400 13 40.

Uppehåll i hämtning av slam och tömning av latrin

Om du ska göra uppehåll i hämtning av slam eller tömning av latrin i en sammanhängande period av minst sex månader för permanentboende och minst ett år för fritidsboende, så kan du ansöka om detta i stadens e-tjänst.  Du legitimerar dig med e-legitimation och fyller sedan i din ansökan.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?