Trygghetslarm

Trygghetslarm är en tjänst som du kan ha i ditt hem för att kalla på hjälp vid oförutsedda situationer. Det gör att du kan känna dig tryggare i din bostad. Trygghetslarmet fungerar inte utanför din bostad. Behöver du ett trygghetslarm som fungerar i din närmiljö utanför bostaden kan du komplettera med ett mobilt trygghetslarm.

Trygghetslarm är en tjänst

du kan ha i hemmet för

att kunna kalla på hjälp

om något skulle hända.

Det gör att du kan känna dig

tryggare i ditt hem.

Så fungerar det

Du får välja om du

vill ha ditt trygghetslarm

i form av ett armband

eller ett halsband.

Om något skulle hända

och du behöver hjälp,

trycker du på larmknappen.

Du får då prata med

larmcentralens personal.

Det sitter en inbyggd högtalare

i larmet.

Larmcentralen pratar med dig

om hjälpen du behöver.

Om det behövs kommer

omvårdnadspersonal

från hemvården hem till dig

inom 30 minuter.

Det kommer ingen läkare

eller sjuksköterska.

Behöver du sjukvård

måste du själv ta kontakt med dem.

Larmet fungerar både

på dagen och på natten.

Larmet testas med jämna mellanrum

för att se att det fungerar

som det ska.

Larmet fungerar bara i ditt hem.

Det fungerar inte om du går

utanför ditt hem.

Om du vill ha ett larm som

fungerar nära utanför ditt hem

behöver du ett mobilt trygghetslarm.

Att installera trygghetslarmet

För att få trygghetslarmet

installerat,

måste du ge nycklar till ditt hem.

och tillåta att ett digitalt lås installeras.

Detta är för att vårdpersonalen

ska kunna ta sig in

och hjälpa dig om

det skulle behövas.

Larmet kopplas upp mot

stadsnätet eller mobila nät

beroende på vilken anslutning

du har.

Du väljer själv

Du får själv välja om

du vill få hjälp av kommunen

eller ett privat företag.

Här kan du läsa vilka som kan hjälpa dig
med trygghetslarm (inte lättläst)
.

Så ansöker du

Om du är över 67 år

ansöker du via

Helsingborg kontaktcenter:

042 –10 50 00.

Du kan också ansöka via vår e-tjänst.

Du kan också ansöka genom
att skriva ut och fylla i en blankett (pdf 910 kB)
.

Blanketten skickar du till

Beställnings- och avgiftskansliet.

Adressen står på blanketten.

Om du är under 67 år

ringer du till

Helsingborg kontaktcenter:

042 – 10 50 00.

Du blir kontaktad senast

närmsta vardag.

Du får ditt beslut om trygghetslarm

senast fyra veckor efter att

du skickat in ansökan.

Om du är missnöjd

Om du är missnöjd med beslutet

kan du överklaga.

Lämna din överklagan till

vård- och förvaltningsrätten.

Du måste lämna din överklagan

senast tre veckor efter det

att du fick den.

Du måste skriva i din överklagan

varför du tycker att beslutet

ska ändras.

Så gör du ditt val

För att välja vem du
vill få tjänsten av
fyller du i en blankett
.

Om du redan har hjälpmedel,

hemsjukvård eller omsorg

behöver du inte göra ett val.

Så byter du

Om du vill byta vem

du får tjänsten av

ringer du till

Beställnings- och avgiftskansliet:

042- 10 77 39.

Du kan också byta leverantör
genom att fylla i en blankett (pdf 1 MB)
.

Blanketten skickar du till:

Vård- och omsorgsförvaltningen

Beställnings- och avgiftskansliet

251 89 Helsingborg.

Efter att du skickat in blanketten

tar det ungefär två veckor

för bytet att gå igenom.

Du kan även registrera
byte av leverantör via vår e-tjänst
.

Kostnad för trygghetslarm

Det kostar att ha trygghetslarm.

Hur mycket du måste betala beror på

hur mycket pengar du får varje månad.

Det finns en maxgräns för hur mycket

du måste betala.

Du kan inte betala mer än maxgränsen.

Det kostar lika mycket vem du än

får tjänsten av.

Här kan du läsa mer
om kostnader för vård och omsorg
.

Mobilt trygghetslarm

Ett mobilt trygghetslarm

fungerar på samma sätt

som ett vanligt trygghetslarm.

Ett mobilt trygghetslarm fungerar även

utanför din bostad i din närmiljö.

Det kan till exempel vara den

gemensamma tvättstugan, soprummet

eller närbutiken.

För att kunna ha ett

mobilt trygghetslarm

måste du först ha ett

vanligt trygghetslarm.

Det vanliga trygghetslarmet

har du i hemmet

och det mobila trygghetslarmet

har du när du går ut.

Det mobila trygghetslarmet

måste laddas mellan gångerna.

Det fungerar inte när det laddas.

Du väljer själv

Du får själv välja om

du vill få hjälp av kommunen

eller ett privat företag.

Du kan läsa mer om leverantörerna (inte lättläst).

Så ansöker du

Du ansöker om mobilt trygghetslarm

genom att ringa till

Helsingborg kontaktcenter:

042 – 10 50 00.

Du blir kontaktad senast

nästa vardag.

Du får ditt beslut om mobilt trygghetslarm

senast fyra veckor efter att

du skickat in ansökan.

Om du är missnöjd med beslutet
om mobilt trygghetslarm

Om du är missnöjd med beslutet

kan du överklaga.

Lämna din överklagan till

vård- och förvaltningsrätten.

Du måste lämna din överklagan

senast tre veckor efter det

att du fick den.

Du måste skriva i din överklagan

varför du tycker att beslutet

ska ändras.

Så byter du

Om du vill byta vem du får tjänsten av

ringer du till

Beställnings- och avgiftskansliet:

042- 10 77 39.

Du kan också byta leverantör
genom att fylla i en blankett (pdf 1 MB)
.

Blanketten skickar du till:

Vård- och omsorgsförvaltningen

Beställnings- och avgiftskansliet

251 89 Helsingborg.

Efter att du skickat in blanketten

tar det ungefär två veckor

för bytet att gå igenom.

Du kan även registrera
byte av leverantör via vår e-tjänst
.

Kostnad för mobilt trygghetslarm

Det kostar att ha mobilt trygghetslarm.

Hur mycket du måste betala beror på

hur mycket pengar du får varje månad.

Det finns en maxgräns för hur mycket

du måste betala.

Du kan inte betala mer än maxgränsen.

Det kostar lika mycket vem du än

får tjänsten av.

Här kan du läsa mer
om kostnader för vård och omsorg
.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.