Navigator

Navigator är en förberedande daglig verksamhet för dig som vill ha en praktikplats på den ordinarie arbetsmarknaden.

Med målet att hitta ett arbete där du trivs, tar vi tillsammans fram din yrkesprofil. Vi utgår från vad du vill och dina intressen. Vi tydliggör dina styrkor och förmågor och tar reda på vad som krävs på det arbete som du är intresserad av.

Kontakt

Drottninggatan 7, vån 6
252 21 Helsingborg
Handledare Ingrid Nilsson: 042-10 39 93
Stödassistent Edis Mujagic: 042-10 22 61
Kvalitetsledare Marie Dietrich: 0723-94 87 62

Visa på karta

Navigator drivs av Omsorg i Helsingborg.

Läs fullständig leverantörspresentation här.

Läs mer om Navigator på vård- och omsorgsförvaltningens webbplats vardochomsorg.helsingborg.se