Navigator

Till Navigator kommer du som önskar en praktik på ett företag. Här gör vi en bedömning av intresse samt förmågor för att se om du är redo för en praktik eller om det är daglig verksamhet som blir det första steget på vägen till din praktik. Vi stöttar även dig som vill gå vidare mot studier. Du stannar här som längst i tre månader och blir matchad antingen till en företagsplats eller en daglig verksamhet.

Kontakt

Drottninggatan 7, vån 6
252 21 Helsingborg
Telefon: 042-10 39 93 eller 042-10 22 61
Stödpedagog Frida Remberg: 0708-64 33 17

Visa på karta

Navigator drivs av Omsorg i Helsingborg.

Läs fullständig leverantörspresentation här.

Läs mer om Navigator på vård- och omsorgsförvaltningens webbplats vardochomsorg.helsingborg.se