Misa

Misa startades för 24 år sedan. Verksamheten utgår ifrån dina intressen, önskemål och färdigheter och är förlagd på den vanliga arbetsmarknaden. Samarbetet sker med företag inom alla branscher. Vi finns på flera ställen i Sverige och sedan 10 år tillbaka finns verksamhet i Lund och Malmö.

Misa är en arbetsinriktad verksamhet med individfokus. Tillsammans med dig arbetar vi aktivt med att ta reda på dina styrkor och drivkrafter och utifrån dessa matchar vi dig mot en arbetsplats. Misas personal ger ett uppföljande stöd på och vid sidan av arbetsplatsen.

Vårt huvudsakliga uppdrag är att se till så du får rätt stöd för att ta del av arbetsmarknaden på samma villkor som alla andra. Ditt mål blir vårt mål.

Vi vänder oss till dig med högfungerande Autism/Aspergers syndrom eller en intellektuell funktionsnedsättning och som har en önskan om att vara på en arbetsplats på den vanliga arbetsmarknaden.

Kontakt

Vid frågor om verksamheten eller önskemål om studiebesök, kontakta:
Patrik Andersson, enhetschef 0707-78 82 05, helsingborg@misa.se

Postadress:

Misa Helsingborg
Sundstorget 2
252 21 Helsingborg

Hemsida: https://www.misa.se/kontakta-oss/misa-helsingborg/

Läs fullständig leverantörspresentation här.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?