Områdesanalys Norr

Mariastaden ligger i norra Helsingborg nära det stora rekreationsområdet Pålsjö skog. Bebyggelsen består till stor del av villor och radhus. I området har dagvattenhanteringen fått en stor roll i utformningen av gröna stråk och parker.

Det västra området har idag stora kvaliteter med attraktiva gröna stråk, parker och natur. I det östra utbyggnadsområdet finns det behov av nya parker, natur och promenadmöjligheter.

Områdesanalys Norr (pdf, 13 MB)

Foto till områdesanalys: Norr. (foto: Fanny Rading Heyman)

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?