Naturreservat Ättekulla

Naturreservatet Ättekulla skog är ett varierat rekreationsområde i södra Helsingborg. Helsingborgs stad bildade naturreservatet bland annat för att bevara och utveckla ett tätortsnära natur- och rekreationsområde med höga kulturmiljövärden.

Upplev Ättekulla naturreservat

Under Uppleva och göra finns mer information för dig som vill besöka Ättekulla naturreservat.

Varför ett naturreservat?

Syftet med reservatet är att

  • göra området tillgängligt för rekreation och friluftsliv utan att skada natur- och kulturmiljövärdena
  • synliggöra och värna kulturhistoriskt värdefulla element såsom gravhögar och gamla gränser
  • bevara värdefulla livsmiljöer såsom fuktlövskog, ädellövskog och hävdade marker med solitära träd
  • gynna förekomsten av död ved och gamla grova träd
  • informera om reservatets olika värden till allmänheten.

Dokument

Antaget av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade att fastställa naturreservatet 18 maj 2010.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — En väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor.

Öppettider

  • Måndag-onsdag 08:00-17:00
  • Torsdag 08:00-18:00
  • Fredag 08:00-17:00
Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare

Starta chatt chevron_right

Mejla

Få svar inom 24 timmar kontaktcenter@helsingborg.se

Skicka mejl chevron_right

Besök

På grund av covid-19 har vår lokal på Stortorget 17 stängt för besök

Visa karta chevron_right

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00

Ring chevron_right