Naturreservat Bruces skog

Bruces skog är ett tätortsnära natur- och rekreationsområde med höga natur- och kulturvärden i Helsingborgs östra delar. Helsingborgs stad bildade naturreservatet bland annat för att utveckla och bevara friluftsliv och biologiska värden.

Upplev Bruces skog

Under Uppleva och göra finns mer information för dig som vill besöka Bruces skog.

Varför ett naturreservat?

Syftet med reservatet är att

  • bevara och utveckla ett tätortsnära natur- och rekreationsområde med höga natur- och kulturvärden
  • säkerställa att Sven-Ingvar Bruces donation (östra delen av reservatet) blir ett framtida rekreationsområde för helsingborgarna
  • uppnå lokala och nationella miljömål som ett rikt växt- och djurliv, ett rikt odlingslandskap, levande skogar, myllrande våtmarker och god bebyggd miljö.

Dokument

Antaget av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade att fastställa naturreservatet den 25 september 2013.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?