Naturreservat Rååns dalgång

Naturreservatet Rååns dalgång sträcker sig från Rååns mynning vid Råå hamn längs ån bort mot Nymölle och Gantofta. Länsstyrelsen bildade naturreservatet bland annat för att bevara en värdefull tillgång för rekreation och friluftsliv, inte minst för fritidsfisket.

Upplev Rååns dalgång

Under Uppleva och göra finns mer information för dig som vill besöka Rååns dalgång.

Varför ett naturreservat?

Syftet med reservatet är att

  • bevara zoologiskt och botaniskt värdefulla miljöer med arter som havsöring, grönling, bäcknejonöga, flodkräfta, forsärla, sommargylling, trubbnate, pilblad, sumpskädda och näbbstar samt ek- och blandlövskog
  • bevara betydande kulturhistoriska värden, bland annat många fornlämningar och Raus medeltida kyrka
  • bevara en värdefull tillgång för rekreation och friluftsliv, inte minst fritidsfisket.

Dokument

Antaget av länsstyrelsen

Länsstyrelsen beslutade att fastställa naturreservatet 18 december 1998.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?