Badvattenkvalitet i Helsingborg

Vi tar prover på femton badplatser i Helsingborg under badsäsongen. Här kan du hålla koll på badvattenkvaliteten utifrån årets provtagningar. Du kan också se en daglig prognos för 14 av våra badplatser i vår badplatskarta samt få information om den klassificering EU-kommissionen satt på våra EU-bad utifrån tidigare års provtagningar.

Proverna tar vi varannan vecka eller varje vecka under hela badsäsongen, från 27 maj till 26 augusti 2019. Totalt tar vi sju respektive fjorton prover under hela badsäsongen.