Badvattenkvalitet

Vi tar prover på femton badplatser i Helsingborg. Här kan du hålla koll på badvattenkvaliteten utifrån årets provtagningar. Du kan också se en daglig prognos för våra badplatser i vår badplatskarta samt få information om den klassificering EU-kommissionen satt på våra EU-bad utifrån tidigare års provtagningar.

Proverna tar vi varannan vecka eller varje vecka under hela badsäsongen, från 28 maj till 27 augusti. Totalt tar vi sju respektive fjorton prover under hela badsäsongen.