Registrering

Efter överklagandetiden registrerar vi förrättningen om ingen överklagat.

Detta görs genom att vi för in uppgifter i fastighetsregistret och tillhörande registerkarta. De nybildade fastigheterna får sin nya fastighetsbeteckning och du kan söka lagfart.

Mer information om fastighetsregistret

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?