Daglig verksamhet

En del personer har en funktionsnedsättning som gör det svårt att få ett vanligt arbete. Då kan de besöka en daglig verksamhet för att få sysselsättning. Den dagliga verksamheten ska vara så likt ett vanligt arbete som möjligt.

Daglig verksamhet finns för

de personer som har en

funktionsnedsättning.

Det kan ibland vara svårt

för den med funktionsnedsättning

att hitta ett vanligt jobb

som passar.

Daglig verksamhet finns

för att dessa personer ska

få sysselsättning.

Den dagliga verksamheten

ska vara så lik ett vanligt

jobb som möjligt.

Arbetsuppgifter

De arbetsuppgifter som du får

på den dagliga verksamheten

är anpassade till dig.

De är anpassade efter

dina intressen, behov och

förutsättningar.

Det ska vara roligt

och utvecklande.

Här finns exempel

på saker du kan jobba med:

  • musik
  • trädgårdsarbete
  • köksuppgifter
  • serviceuppgifter
  • återvinning av kläder
  • skapa och sälja hantverk.

Detta är bara exempel på

saker som du kan jobba med.

Det finns mycket mer.

Så ansöker du

Daglig verksamhet riktar sig

till den som har en

psykisk funktionsnedsättning

eller autism.

Även de som fått en hjärnskada

i vuxen ålder är välkomna

att ansöka.

Du ansöker om daglig verksamhet

genom att ringa till

Helsingborg kontaktcenter

telefon 042 – 10 50 00.

Du blir kontaktat senast

nästa vardag.

Du kan också ansöka
genom att lämna in
en blankett (pdf 861 kB)
.

Det kommer sedan bestämmas

om du har rätt till

daglig verksamhet eller inte.

Om du är missnöjd

Om du är missnöjd

med ditt beslut kan du överklaga.

Överklagan lämnar du till

vård- och omsorgsförvaltningen.

Du måste skicka in din överklagan

senast tre veckor efter det

att du fick beslutet.

Du måste skriva i din överklagan

varför du tycker att beslutet ska ändras.

Du får mer information om

hur du överklagar

när du får ditt beslut.

Centralen för sysselsättning

När du fått beslut om

daglig verksamhet kommer

Centralen för sysselsättning

att kontakta dig.

De informerar dig vilka

olika dagliga verksamheter

det finns att välja mellan.

Centralen för sysselsättning

hjälper dig också om

du skulle vilja byta

daglig verksamhet.

Telefonnummer: 042-10 60 88.
Mejl: centralenfor.sysselsattning@helsingborg.se

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?