Onsdagsgatan

Här vet du i förväg vad som ska hända under dagen och vi har tydliga arbetsuppgifter och scheman.

Du har alltid med dig handledare som stöd i arbetet. Vi är mycket utomhus och vi använder bland annat Omtumlarens Snoezelrum. Vi använder iPad och andra tekniska lösningar för aktiviteter och som redskap för att förtydliga dagen. Aktiviteterna genomförs individuellt och vi arbetar sällan eller aldrig i grupp.

Kontakt
Onsdagsgatan 63
256 63 Helsingborg
Telefon 042-10 59 12
Visa på karta

Onsdagsgatan drivs av vård- och omsorgsförvaltningen.

Läs fullständig leverantörspresentation här (pdf, 68 kB)

Läs mer om Onsdagsgatan på vård- och omsorgsförvaltningens webbplats vardochomsorg.helsingborg.se

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?