Dragtester på lyktstolpar

Dragtest på lyktstolpe

För att undersöka hur våra lyktstolpar mår och vad de har för status genomför vi så kallade dragtester på belysningsstolpar runt om i Helsingborg. Vi undersöker om det finns stolpar som behöver bytas ut inom ett år, om 1-7 år eller om de kommer att hålla i över 7 år till. Testerna utförs med ett speciellt fordon som drar i varje enskild stolpe.

Arbetet med att se över lyktstolparna är en förberedande insats i vårt projekt Framtidens belysning, som du kan läsa mer om här. Kortfattat och förenklat går projektet ut på att byta ut gamla ljuskällor mot LED-belysning och installera smart teknik i armaturerna. Men före vi byter ut belysningen i Rydebäck undersöker vi alltså statusen på lyktstolparna.

Planerade dragtester med preliminära tidplaner

  • I Vallåkra utför vi dragtester på i princip alla lyktstolpar med start i september.
  • På Adolfsberg och i Sofieberg börjar vi att utföra dragtester på lyktstolparna från i mitten av september. Då undersöker vi i nästan alla lyktstolpar i området mellan Sockengatan, Filbornavägen, Österleden och Fältarpsvägen.
  • I december planerar vi att börja utföra dragtester på Planteringsvägen mellan Hästhagsvägen och Kielergatan.

Det här gör vi

  • Vi undersöker lyktstolparnas status genom dragtester. Dragtesterna kartlägger om och när lyktstolparna behöver byta ut.
  • Dragtesterna utförs på stålstolpar med ett specialfordon som ser ut som lite som en minigrävare.
  • Dragtesterna är en förberedande insats inför att vi byter till LED-belysning.

Så påverkas du

  • Under arbetets gång kan det tillfälligt bli begränsad framkomlighet på de platser där vi utför dragtesterna.
  • Håll gärna lite avstånd och gå inte för nära maskinerna när arbete pågår.
  • På vissa ställen kan det vara trångt och lite svårt för oss att komma fram. Har du till exempel en häck, eller annan växtlighet, som vuxit ut över en gång- och cykelbana uppskattar vi att du som fastighetsägare klipper in den så att vi kommer fram.
  • För att dragtesterna ska kunna utföras på ett korrekt sätt är det viktigt att vårt testfordon kommer åt belysningsstolparna ordentligt. Har du växtlighet som vuxit ut från din fastighet så att vi inte kommer åt stolpen ber vi dig att klippa in den så att vi kommer åt att testa stolpen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.