Vi byter till smart belysning

Under hösten 2023 börjar vi att byta till smartare belysning runt om i Helsingborg. Arbetet börjar med att vi byter belysningen i Vallåkra, Mörarp, Rydebäck, Adolfsberg, Sofieberg och Österleden fram till sommaren 2024. Här ska vi byta ut alla belysningsarmaturer i lyktstolparna till LED-ljuskällor. Bytet till LED-belysning gör att vi sparar energi, tid och pengar. När vi är ute och byter belysning passar vi även på att byta ut ett antal lyktstolpar som är i dåligt skick och förbereder belysningsarmaturerna med ny smart teknik.

Från hösten 2023 arbetar vi med belysningen i Vallåkra, Mörarp, Rydebäck, Adolfsberg, Sofieberg och Österleden. Vi byter till ny belysningen vid olika tillfällen och parallellt på de olika platserna eftersom vårt arbete är beroende av våra leveranser av nya armaturer.

Arbetet innebär bland annat att vi byter ut belysningsarmaturer i lyktstolpar och ersätter samt riktar upp eventuellt sneda lyktstolpar utifrån de behov som våra så kallade dragtester har kartlagt.

Bytet av belysningsarmaturer innebär att vi ersätter den gamla tekniken som avger ett gul-orange ljus mot mer energieffektiv LED-belysning som ger ett bättre och vitare ljus som dessutom är mycket mer kostnadseffektivt

Detta gör vi

  • Vi byter ut alla armaturer i nästan alla lyktstolpar i Vallåkra, Mörarp, Rydebäck, Adolfsberg, Sofieberg och Österleden, men vi gör det vid olika tillfällen.
  • Vi byter till LED-belysning som förbrukar mindre energi än de gamla lamporna.
  • Vi riktar och koncentrerar ljuset bättre mot gatorna. Med de nya LED-ljuskällorna ”slösar” vi inte med energi genom att ljuset sprids till ytor som inte behöver belysas. Vi undviker då det som kallas ”ljusförorening”, det vill säga störande och ibland även bländande ljus som kan störa växt- och djurliv.
  • Ljuset blir vitare än tidigare och det kan upplevas som ljusare, men det är ungefär samma belysningsnivåer som tidigare. Upplever du ljuset som ljusare beror det förmodligen på att färgåtergivningen blir bättre jämfört mot tidigare.
  • Vi byter ut en del lyktstolpar som visade sig vara i dåligt skick efter våra så kallade dragtester.
  • Vi kompletterar med ny belysning på några platser.

Så påverkas du

  • På vissa ställen kan det vara trångt och lite svårt för oss att komma fram. Har du till exempel en häck, eller annan växtlighet, som vuxit ut över en gång- och cykelbana uppskattar vi om du som fastighetsägare klipper in den så att vi kommer åt stolparna.
  • Vi räknar med att du som rör dig i området inte ska påverkas i någon större utsträckning av arbetet. Det kan dock hända att en gata, eller ett mindre område, tillälligt blir lite blockerat, eller att ett område kan vara släckt tillfälligt kvälls- och nattid.
  • Efter bytet till LED-belysning blir gatubelysningens ljus vitare jämfört med dagens gul-orangea ljus.
  • Arbetet pågår från hösten 2023 till sommaren 2024.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.