Hinder

tillg-nglighet_guide_utemiljo_hinder

Under åren 2005 – 2012 har staden tagit bort hinder så det blir lättare att ta sig fram med rullstol, rullator eller barnvagn.

Onödiga kanter har tagits bort mellan gata och trottoar samt vid övergångsställen. Dessutom har vi skapat släta gångstråk och tagit bort ojämn beläggning på trottoarer och gångbanor.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?