Ledstråk, mark

tillg-nglighet_guide_utemiljo_ledstrak

Taktila ledstråk underlättar för personer med synnedsättning och består av räfflade plattor i marken. Plattorna gör att du som har ledkäpp lättare kan hitta rätt. Ledstråk finns vid busshållplatser, övergångsställen, vid Knutpunkten och vid öppna torg och platser. Det finns även kupolplattor, som är en slags varningsplattor som markerar gränsen mellan trottoar och gata.

På många platser i staden har till exempel kullersten efterhand bytts ut mot sågad, slät, smågatsten för ett jämnare underlag men med samma estetiska kvaliteter. Att fälla in jämna plattor är också ett sätt att underlätta för gående och hjulburna.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?