Övergångsställen

tillg-nglighet_guide_utemiljo_overgangsstallen

Vid övergångsstället är halva trottoarkanten försedd med en kant och vita varningsplattor så att personer med synnedsättning vet när de lämnar trottoaren och går ut i gatan. Andra halvan saknar kant mellan gata och trottoar för att underlätta för personer med rörelsehinder att ta sig över med rullator eller rullstol.

Vid flertalet övergångsställen med ljussignaler finns en kännbar tryckknapp för synskadade med taktil information om refug, antalet filer på gatan och det beräknade avståndet för att ta sig över gatan.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?