Vi vill utveckla och förädla grönområdena i Rydebäck

I Rydebäck finns mycket grönyta med höga naturvärden som Helsingborgs stad ansvarar för. Vi har pekat ut ett större grönstråk i centrala Rydebäck (det markerade området i grönt i nedan bild) som vi vill utveckla och förädla. Detta för att skapa bättre förutsättningar både för människor och djur genom en stärkt biologisk mångfald och en ökad trivsel ute i det gröna.

I mars 2022 genomförde vi en enkät bland invånare i Rydebäck som fick tycka till kring hur de vill att dessa grönområden ska se ut. I maj månad räknar vi med att kunna återkoppla vilka åtgärder vi planerar att genomföra i höst. Det gör vi på webbplatsen dialog.helsingborg.se.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.