Vi vill utveckla och förädla grönområdena i Rydebäck

I Rydebäck finns mycket grönyta med höga naturvärden som Helsingborgs stad ansvarar för. Vi har pekat ut ett större grönstråk i centrala Rydebäck (det markerade området i grönt i nedan bild) som vi vill utveckla och förädla. Detta för att skapa bättre förutsättningar både för människor och djur genom en stärkt biologisk mångfald och en ökad trivsel ute i det gröna.

I mars 2022 genomförde vi en enkät bland invånare i Rydebäck som fick tycka till kring hur de vill att dessa grönområden ska se ut. I maj månad räknar vi med att kunna återkoppla vilka åtgärder vi planerar att genomföra i höst. Det gör vi på webbplatsen dialog.helsingborg.se.