Upprustning av Hans Lars Lycka

Hans Lars Lycka är en park på Råå som är i stort behov av utrustning. Vi kommer under året att se över parken och genomförde under februari och mars 2022 en enkät riktad till de som bor i området. Hur används parken idag och vad kan förbättras?

Hans Lars lycka anlades ursprungligen på 1930-talet och har under åren genomgått olika förändringar. Parken är idag i stort behov av upprustning och vi kommer under året att se över parken och göra åtgärder.

Vi har letat i arkivet efter ritningar som visar hur parken såg ut när den en gång i tiden anlades och vi kommer inspireras av dessa ritningar i arbetet. Inför den kommande upprustningen av parken genomförde vi en enkät riktad till de som bor i området för att får reda på hur parken används idag och få synpunkter på vad som kan förbättras.