Upprustning av Hans Lars Lycka

Hans Lars Lycka är en park på Råå som är i stort behov av utrustning. Vi planerar att under 2023 se över parken och genomförde under februari och mars 2022 en enkät riktad till de som bor i området. Hur används parken idag och vad kan förbättras?

Hans Lars lycka anlades ursprungligen på 1930-talet och har under åren genomgått olika förändringar. Parken är idag i stort behov av upprustning och vi planerar att under 2023 se över parken och göra åtgärder.

Vi har letat i arkivet efter ritningar som visar hur parken såg ut när den en gång i tiden anlades och vi kommer inspireras av dessa ritningar i arbetet. Inför den kommande upprustningen av parken genomförde vi en enkät riktad till dem som bor i området för att får reda på hur parken används idag och få synpunkter på vad som kan förbättras.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.