Vi vill utveckla och förädla Öresundsparken

Öresundsparken är en av stadens kulturparker och ligger söder om Hälsovägen. Här finns stora grönytor och höga naturvärden. Vi vill nu förädla parken och utveckla miljön för ökad trivsel och funktion. Du hjälper oss genom att svara på enkät. Den är öppen mellan 30 maj och 3 juli 2022.

Det är framförallt grönska och lekfunktioner vi kommer att se över och vänder oss därför till dig för att höra hur du använder parken och hur du skulle vilja att den utvecklas framåt. Kulturhistorien är en stor och viktig del av Öresundsparkens identitet och något vi fortsatt kommer att värna om.

Du är välkommen att medverka i vår dialog genom att besvara denna digitala enkät som är öppen 30 maj- 3 juli 2022. Svaren ligger sedan till grund för de åtgärder som ska göras. Du kan också möta oss på plats 26 och 30 augusti.

Läs mer, svara på enkäten och följ projektet på dialog.helsingborg.se