Nu förbättrar vi Öresundsparken

Sedan början av oktober 2023 förädlar och utvecklar vi Öresundsparken. Parken behåller sina värdefulla gröna kvaliteter och du kommer även framöver att kunna njuta av en grön och lummig park med utsikt mot sundet.

Sedan 2022 har vi planerat för hur vi ska utveckla Öresundsparken. Vi har fått värdefulla synpunkter från parkens användare och det ligger till grund för det vi gör nu. I våras genomförde vi de första åtgärderna. Vi beskar buskar och träd, bland annat för att förstärka sikten ut från parken över sundet och för att göra vallgravens vatten mer synligt i parken.

Så påverkas du

Arbetet startade i början av oktober 2023 och går allt som planerat är det klart i början av maj 2024. Vi stänger av de delar av parken vi arbetar i för närvarande. Lekplatsen stängs i slutet av november och öppnar igen efter slutbesiktning, preliminärt till våren.

Det här gör vi

Paviljongen har fått en ny plats

Paviljongen som tidigare stod på den stora gräsmattan väster om vallgraven får en ny plats en bit söderut, med mer utsikt över staden och sundet. Här får den ett fint läge som många kan njuta av. Historiskt har det tidigare funnits paviljonger i denna del av parken. Paviljongen pryds med snickarglädje, som anknyter till slutet av 1800-talet då huvuddelen av parken anlades. Den får en ny spira och vi höjer det befintliga taket. I anslutning till paviljongen skapar vi blommande perennplanteringar och ramar in platsen med nya häckar. Vi planterar även ett par körsbärsträd i anslutning till platsen.

Lekplatsen får nytt spännande innehåll

Vi bygger om och rustar upp lekplatsen med både befintligt och nytt spännande innehåll. Tre lekpaviljonger anknyter till parkens historia. Det populära klätternätet blir kvar och vi ersätter karusellen med en ny. Vi kompletterar lekplatsen med studsmattor, ”ljudlurar”, en gungställning, en mindre rutschkana och ett volträcke. En större baksandyta med lekbord omgärdas av en sittmur i olika höjd för att passa både barn och vuxna. I mitten av lekplatsen blir det också en liten bro, som tillsammans med lekpaviljongerna och parkmöbler i barnstorlek, anknyter till den ”stora” parkens innehåll.

Bland träden och buskarna intill lekplatsen skapar vi en slinga, där barn kan gå på sin egen lilla upptäcktsfärd.

Vi satsar extra på sittplatser vid blommande planteringar

På tre platser i parken satsar vi extra på att skapa fina sittplatser med blommande planteringar. Med ny belysning och en nyplanterad häck bakom ryggen kan du här njuta av blomsterprakten.

Vi renoverar utsiktsplaten

Högt över Fågelsångsgatan och S:t Jörgens plats renoverar vi utsiktsplatsen. Vi lägger om beläggningen och sätter ut nya bänkar. En mur och ett nytt räcke omgärdar platsen. Här kan du sedan tryggt njuta av utsikten över sundet.

Vi gör parken tillgänglig för fler

Vi gör det enklare att ta sig fram med till exempel rullator och byter ut bänkar så att de blir mer ändamålsenliga. På några platser finns även plats för en rullstol bredvid bänkarna.

Vi skapar en välkomnande entré

Vi tydliggör en huvudentré för parken med en skylt med information om parken.

Vi gör om anslutningen till Landborgspromenaden

Vi gör om anslutningen till Landborgspromenaden intill parken i söder. Vi öppnar upp platsen för att öka sikten till och från platsen inom parken, men också ut över Öresund. Här kommer även i fortsättningen att finnas sittplatser.

Vi kompletterar gångvägar, belysning, soffor och bänkar

Vi kompletterar och lägger om gångvägar för att öka framkomligheten och tillgängligheten. Vi byter också ut och kompletterar belysningen, byter ut och kompletterar parksoffor och bord samt byter till större papperskorgar.

Synpunkter från parkanvändare ligger till grund för det vi gör

Under 2022 vände vi oss till dig som använder parken, hur du nyttjar den och hur du skulle vilja att den utvecklas framåt. Svaren som kom in ligger till grund för de åtgärder som genomförs 2023. Tack till dig som kom och pratade med oss i Öresundsparken sommaren 2022! Det gav oss värdefull information som vi tar med oss i det fortsatta arbetet.

Se även dialog.helsingborg.se

Här ligger Öresundsparken

Öresundsparken är en kuperad park i olika nivåer. Den nedre delen av parken ligger mot Hälsovägen. Parken går som ett L och dess västra sida ligger längs med Fågelsångsgatan. Den högsta delen av parken gränsar mot gatorna Mäster Ernst gata och Villatomtsvägen, som ligger i öster. Öresundsparken utgör det grönmarkerade området i kartan nedan.

Karta som visar var Öresundsparken i Helsingborg ligger.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.