Områdesanalys Nordöst

Stora delar av områdets bebyggelse har utformats utifrån modernismens ideal om en bilfri, barnvänlig miljö med mycket vardagsnära grönska. Ett större park- och naturområde i området är Filborna skogspark.

I detta område finns det behov av att utveckla kvaliteter i parkerna, naturvärden, naturupplevelser, aktivitetsmöjligheter och möjligheterna att röra sig längs Vasatorpstråket.

Områdesanalys Nordöst (pdf, 17 MB)

Foto till områdesanalys: Nordost. (foto: Pontus Runeke)

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?