Områdesanalys Nordväst

I denna del av staden finns sandstrand och mötesplatsen Gröningen. Landborgspromenaden passerar genom området. I den norra delen av området ligger rekreationsområdet Pålsjö skog. Bebyggelsen består till största del av flerfamiljshus och villor.

Området har stora kvaliteter idag i form av landborgen, Pålsjö skog och flera fina parker. Det är dock brist på större parker som rymmer de kvaliteter som ska finnas i en områdespark. Det är också brist på parkgräsplaner för spontanaktivitet på Tågaborg.

Områdesanalys Nordväst (pdf, 22 MB)

Foto till områdesanalys: Nordväst (foto: Fanny Rading Heyman)

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?