Områdesanalys Öst

I denna del av staden finns flera fina och sammanhängande grönstråk samt flera parker som är utformade utifrån funktionalismens principer. Området omges av stora barriärer i alla väderstreck.

Området har stora kvaliteter idag i form av fyra större områdesparker och flera sammanhängande grönstråk. Det finns dock flera parker i området där få insatser gjorts de senaste åren. Det saknas även större naturområden i området.

Områdesanalys Öst (pdf, 24 MB)

Foto till områdesanalys: Öst. (foto: Fanny Rading Heyman)

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?