Områdesanalys Syd

Denna del av staden karakteriseras av lång kuststräcka med stränder och utblickar över sundet. Det finns flera stora naturområden som Örby ängar, Ättekulla skog och Råådalen. Det är ett område med mycket kulturhistoria, både med det gamla fiskesamhället Råå och med Ättekulla som är en gammal boplats och det fornminnestätaste området i Helsingborg.

Natur- och kulturmiljökvaliteterna bör stärkas och utvecklas. Det finns behov av att öka tillgängligheten och nåbarheten till naturområdena.

Områdesanalys Syd (pdf, 18 MB)

Foto till områdesanalys: Syd. (foto: Fanny Rading Heyman)

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?