Områdesanalys Sydöst

I denna del av staden finns de värdefulla ravinerna Jordbodalen och Ramlösaravinen. Landborgen är framträdande och går längs den västra kanten. Bebyggelsen består till stor del av villor och radhus. Området omges av stora barriärer i alla väderstreck.

Området som helhet har stora kvaliteter idag med de två ravinerna, flera större parker och mindre närparker och gröningar spridda i bebyggelsen. Det är dock brist på större parker i de bostadsområden som försörjs av mindre gröningar och närparker. På Närlunda saknas offentliga aktivitets- och parkytor.

Områdesanalys Sydöst (pdf, 26 MB)

Foto till områdesanalys: Sydost. (foto: Beatrice Stiernstedt)

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?