Områdesanalys Sydväst

I denna del av staden finns ljunghedar och de karakteristiska tallskogarna som planterades i slutet av 1800-talet för att förhindra sandflykt. Tallskogsleden är en populär vandringsled i området. Trots att området ligger nära havet finns det få kopplingar till kusten.

Parkerna i området är små och områdespark saknas helt. Däremot finns det flera värdefulla naturområden och gröningar. Att stärka naturvärdena, rekreationsmöjligheterna och att skydda parker från buller är önskvärt i området. Det finns behov av att öka tillgängligheten till havet.

Områdesanalys Sydväst (pdf, 19 MB)

Foto till områdesanalys: Sydväst. (foto: Fanny Rading Heyman)

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?