Områdesanalys Väst

I denna del av Helsingborg finns flera av stadens kulturhistoriska parker. Landborgen är framträdande och erbjuder vackra utblickar över Öresund. Längs den norra delen av kusten finns en kajpromenad.

Området har stora kvaliteter idag med landborgen och flera vackra kulturparker. Det är dock brist på större parker på Söder och det finns få parkgräsplaner för spontanaktivitet.

Områdesanalys Väst (pdf, 20 MB)

Foto till områdesanalys: Väst. (foto: Anders Ebefeldt)

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?