Risk och miljöstörningar i H+

Här kan du läsa om hur vi arbetar med att möjliggöra samexistens mellan bostäder och verksamheter. Du får en inblick i vad stadens riskdatabas är för något och metoder för att bedöma verksamheters omgivningspåverkan.

Här kan du läsa:

PM Risk och miljöstörning i H+ (pdf, 1,3 MB)

Bilagor:

Konsultrapport WUZ
Strategi för bebyggelseplanering intill rekommenderade färdvägar för transport av farligt gods (pdf, 1,4 MB)

Konsultrapport Tyréns AB
Bedömningar av verksamheters omgivningspåverkan, Föp H+ (pdf, 2,5 MB)

Konsultrapport Ramböll
Risk och omgivningspåverkan i anslutning till H+ (pdf, 9 MB)

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?