Stigande havsnivå

Här kan du läsa mer om hur H+ området kan komma att påverkas av klimatförändringarna och en stigande havsnivå. Du finner en sammanställning av den aktuella forskningen och en beskrivning av de framtida havsnivåer som planeringen ska ta hänsyn till.

Här kan du läsa:

PM Stigande havsnivå (pdf, 6,6 MB)

Bilagor:

Konsultrapport SMHI
Framtida vattennivåer i Helsingborg (pdf, 678 kB)

Konsultrapport DHI
Tolkning av framtida vattennivåer (pdf, 106 kB)

Konsultrapport White arkitekter och WSP samhällsbyggnad
H+ Stigande havsnivå, sårbarhetsanalys och förslag på anpassningsåtgärder för stigande havsnivåer i tidsperioden 2010-2100 (pdf, 2,9 MB)

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?