Havsplanering

Helsingborgs stad har i samarbete med Landskrona stad tagit fram ett digitalt kunskapsunderlag som ska användas i framtida havsplanering. Underlag för havsplanering är indelat i olika avsnitt som behandlar en eller flera aspekter i planeringen; inledning, planering, hav, land, strand, klimat, kultur, näringsliv, bestämmelser.

Det gemensamma kunskapsunderlag som Helsingborg och Landskrona arbetat fram ska användas i städernas kommande översiktsplanering. Traditionellt har översiktsplanering främst berört landområden men allt fler kommuner har börjat planera för sina havsområden för att även kunna göra intresseavvägningar till havs.

Behandlar olika aspekter i planeringen

Underlaget är indelat i olika avsnitt som behandlar en eller flera aspekter i planeringen; inledning, planering, hav, land, strand, klimat, kultur, näringsliv, bestämmelser. Ett exempel på innehåll är ett avsnitt om erosion som bland annat beskriver vad erosion är, hur det påverkar våra stränder och hur vi i staden arbetar med frågan. Ett annat exempel är ett avsnitt som handlar om kustnära kulturmiljöer, till exempel äldre fiskelägen, och hur vi tar hänsyn till dessa i vår översiktsplanering.

Skärmklipp från Underlag för havsplanering

Till Underlag för havsplanering

Med stöd av Kompisbidrag

Helsingborg och Landskrona har genomfört projektet med stöd av så kallat Kompisbidrag från Havs- och vattenmyndigheten, utfärdat av Länsstyrelsen. Syftet med bidraget är att skapa samarbete mellan kommuner i frågan och att förbereda kommunerna på samrådet av den nationella havsplaneringen. Den nationella havsplaneringen görs efter ett EU-direktiv har pågått i flera års tid. Ett färdigt förslag lämnas till regeringen under 2019.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?