Följ med på provtagning av badvattnet

Hela sommaren tar vi prover på badplatserna i Helsingborgs stad för att kontrollera kvaliteten på badvattnet. I samband med det dokumenterar vi också vädret, vattentemperaturen, om det finns alger i vattnet och temperaturen i luften.

Per på företaget Synlab av dem som tar vattenproverna i Helsingborg. Så här ser provflaskan ut.

I en speciell hållare fäster Per provflaskan.

Per fyller provflaskan med vatten. Här gäller det att inte få med ytvatten.

Per skriver på flaskan vart provet är taget och lägger provet i en kylväska. Provet får inte bli varmt för då kan bakterierna växa till sig och provet kan visa ett felaktigt resultat.

Med en avancerad temperaturmätare får vi svar på hur varmt vattnet egentligen är.

Datum, lufttemperatur, förekomst av alger, vattentemperatur och väderlek skriver Per ner för att sedan registrera Havs- och vattenmyndigheten.

Så här tar vi proverna:

  1. Vi fyller en provflaska med vatten. Vattendjupet måste vara minst en meter vid kontrollpunkten, provet tar vi sedan på cirka 30 centimeters djup. Det är viktigt eftersom ytvatten kan innehålla smuts som inte är representativt för kvaliteten på badvattnet.
  2. När vi tagit provet ser vi till att provet håller sig kallt för att bakterierna inte ska växa till sig innan vi hunnit analysera provet. Provet får bli högst 12 grader varmt innan det kommer till laboratoriet.
  3. Vi skickar vattenprovet till laboratorium där det analyseras av experter.
  4. Några dagar senare får vi resultatet från provet och då vet vi om badvattenkvaliteten var bra eller inte.

Vill du veta mer om badvattenkvaliteten och varför vi tar prover kan du läsa mer här.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?