Följ med på provtagning av badvattnet

Hela sommaren tar vi prover på badplatserna i Helsingborgs stad för att kontrollera kvaliteten på badvattnet. I samband med det dokumenterar vi också vädret, vattentemperaturen, om det finns alger i vattnet och temperaturen i luften.

Så här tar vi proverna:

  1. Vi fyller en provflaska med vatten. Vattendjupet måste vara minst en meter vid kontrollpunkten, provet tar vi sedan på cirka 30 centimeters djup. Det är viktigt eftersom ytvatten kan innehålla smuts som inte är representativt för kvaliteten på badvattnet.
  2. När vi tagit provet ser vi till att provet håller sig kallt för att bakterierna inte ska växa till sig innan vi hunnit analysera provet. Provet får bli högst 12 grader varmt innan det kommer till laboratoriet.
  3. Vi skickar vattenprovet till laboratorium där det analyseras av experter.
  4. Några dagar senare får vi resultatet från provet och då vet vi om badvattenkvaliteten var bra eller inte.

Vill du veta mer om badvattenkvaliteten och varför vi tar prover kan du läsa mer här.