Om Helsingborgs trädslinga

Trädslingan startar vid S:t Jörgens plats och är framtagen för att alla ska kunna ta sig runt. Hela slingan är ungefär tre kilometer lång och tar runt en timme att gå. Rekommendationen är att du tar det i din egen takt och låter dig förundras av stadens praktfulla artrikedom.

Ur tillgänglighetssynpunkt kan man med fördel följa slingan moturs eftersom sträckningen längs med Hälsovägen annars går uppför. Det finns en bemannad hiss vid Terrasstrapporna som är bemannad under dagtid.  Läs mer om terrasshissen och vad det kostar.

Samtliga träd som ingår i trädslingan är uppmärkta med en skylt på stammen.

Trädslingan har tagits fram av stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med Nordazalea /John Moscoso, agronom och trädexpert, som stått för research och foto.

Träden – stadens gröna lungor

Träden har stor betydelse för livet på jorden. De ger syre, virke till våra hus och ved till elden.

Båtar av trä gjorde det möjligt att resa över världen och botaniker har rest och tagit hit trädsorter som bidragit till den variation av träd som finns i våra parker idag.

Träd har ofta varit en symbol för livet. Vårdträd planterades förr på gårdar för att vaka över familjen samtidigt som de skyddade mot blixten.  Träd har sedan urminnes tider använts inom medicin och trädens hälsobringande effekter är påtagliga.

Träden är en värdefull tillgång i staden. Träd ger skugga, frukt, mildare väder, tar upp koldioxid, bevarar vatten och bidrar till den biologiska mångfalden. Våra parker är platser för lek, rekreation – och erbjuder njutning för betraktaren. De fungerar som stadens gröna lungor.

Träden är några av våra äldsta och mest omtyckta medborgare. De lämnar aldrig sin plats, i stället skänker de skugga och prakt för alla som befinner sig i närheten.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?