Fasadritning

Fasadritning

En fasadritning beskriver hur utsidan på huset kommer att se ut när du byggt färdigt. Fasadritningen ska visa samtliga fasader på alla nya byggnader och tillbyggnader. En tillbyggnad ska redovisas tillsammans med befintlig byggnad. Nuvarande och eventuellt blivande marknivå intill fasaden ska ritas in. Alla fasader ska namnges med aktuellt väderstreck, till exempel ”Fasad mot söder”. Skalan bör vara 1:100.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?