Planritning

Planritning

En planritning visar byggnadens rumsfördelning, rumsfunktioner, väggtjocklek, fönster- och dörröppningar. Planritningen ska vara möblerad. Skalan bör vara 1:100.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?